Pogoji uporabe

Splošni pogoji

Vsebino lahko pregledujete samo za osebno uporabo. Noben element na spletni strani ne sme biti uporabljen v komercialne namene.

Vse vsebine na Shrani.si so avtorsko zaščitene. Uporaba teh vsebin je dovoljena zgolj v osebne namene, prepovedana pa je ponovna objava v kakršnikoli obliki.

Omejitev odgovornosti

Spletno mesto Shrani.si ne odgovarja za pravilno delovanje spletnega portala in vso ostalo vsebino, ki se nahaja na njemu. Spletno mesto Shrani.si ne odgovarja za morebitno materialno ali kakšno drugo škodo, ki bi lahko nastala zaradi uporabe in namerne ali nenamerne zlorabe servisov spletnega portala Shrani.si.

Spletno mesto Shrani.si ne jamči nenehnega in/ali pravilnega delovanja vseh servisov kot celote, kakor tudi ne posameznih servisov.

Spletno mesto Shrani.si ne jamči za pravilno delovanje povezav, ki se nahajajo na portalu ali kjerkoli drugje na Shrani.si. Prav tako ne jamči za verodostojnost portala, uspešnost poslovnih in vseh drugih odnosov, ki lahko nastanejo iz uporabe teh servisov, primernost in resničnost vsebin in/ali morebitne zlorabe kateregakoli dela ali celotnega servisa Shrani.si, kakor tudi ne spletnega portala Shrani.si v celoti.

Uredniška politika

Uredništvo Shrani.si si pridržuje pravico, da na portal ali katerikoli drug servis ne uvrsti povezav, podatkov ali informacij, če se ti vsebinsko, estetsko ali tehnično ne skladajo z zahtevami uredništva.

Uredništvo Shrani.si si pridržuje pravico spreminjanja ali brisanja vseh podatkov, ki so jih vnesli uporabniki, kakor tudi vseh ostalih delov spletnega portala Shrani.si, in sicer brez vnaprejšnjega ali kasnejšega obveščanja tistih, ki jih ti podatki kakorkoli zadevajo.

Varstvo zasebnosti

Shrani.si zbira določene informacije o uporabnikih, na podlagi katerih pa ni mogoče določiti posameznika in zato niso osebni podatki v smislu veljavne zakonodaje.

Shrani.si uporablja te informacije zgolj z namenom zagotavljanja in izboljševanje storitev Shrani.si ter za spremljanje statistike njihove uporabe. Shrani.si teh podatkov ne posreduje nobenim tretjim osebam, razen državnim organom za namen pregona storilcev prekrškov in kaznivih dejanj, kadar ti to izrecno zahtevajo. Soglasje med uporabniki in Shrani.si.

Z vsemi informacijami, ki jih pridobi na Shrani.si, uporabnik ravna na lastno odgovornost. Z uporabo storitev in servisov Shrani.si uporabnik soglaša z navedenimi pogoji uporabe.